Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
Pengadilan Agama Kisaran

 

NO NAMA  / NIP JABATAN
1 Sahlan Hasibuan, SH
NIP. 197212311994031009
Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
2 Fakhrur Razi, S.H.
NIP. 198108282011011012
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
3 Juliya Masrani, S.E.
NIP. 199107142019032017 
Bendahara Pengeluaran
4 Syawaluddin Nasution, S.H.I.
NIP. 19830314.201101.1.007
Staf Pengelola
5 Mardiyah Batubara, S.H.I.
NIP. 19860402.200912.2.003
Staf Pengelola