DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KISARAN
BULAN SEPTEMBER 2021

No Nomor Perkara Tanggal Transaksi Jumlah Sisa Panjar
1 1480/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 800.000
2 1645/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 25.000
3 1647/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 175.000
4 1671/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 600.000
5 1643/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 200.000
6 1678/Pdt.G/2021/PA.Kis 01/09/2021 747.000
7 950/Pdt.G/2021/PA.Kis 06/09/2021 175.000
8 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 100.000
9 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 460.000
10 186/Pdt.P/2021/PA.Kis 07/09/2021 120.000
11 30/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 6.000
12 1685/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 525.000
13 1436/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 200.000
14 1657/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 100.000
15 1659/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 100.000
16 1670/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 200.000
17 1673/Pdt.G/2021/PA.Kis 07/09/2021 100.000
18 187/Pdt.P/2021/PA.Kis 08/09/2021 110.000
19 1688/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 275.000
20 1681/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 447.000
21 1438/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 175.000
22 1658/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
23 1594/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 250.000
24 1654/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 175.000
25 1651/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 175.000
26 1676/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 700.000
27 1628/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 400.000
28 1640/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 222.000
29 1491/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 485.000
30 1664/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
31 1733/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 300.000
32 1516/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 47.000
33 1341/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 167.000
34 1394/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 250.000
35 622/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
36 1464/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
37 1466/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
38 1513/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
39 1674/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
40 1630/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 100.000
41 1318/Pdt.G/2021/PA.Kis 08/09/2021 300.000
42 586/Pdt.G/2021/PA.Kis 10/09/2021 720.000
43 1758/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/09/2021 400.000
44 1746/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/09/2021 350.000
45 1741/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/09/2021 350.000
46 1777/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/09/2021 325.000
47 1771/Pdt.G/2021/PA.Kis 13/09/2021 400.000
48 1704/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 175.000
49 1696/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
50 1687/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
51 1793/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 150.000
52 1795/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 150.000
53 1379/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 200.000
54 1542/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 285.000
55 1435/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
56 1655/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 300.000
57 1702/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
58 1663/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
59 1721/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
60 1724/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 100.000
61 1680/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 547.000
62 1679/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 447.000
63 1683/Pdt.G/2021/PA.Kis 14/09/2021 175.000
64 1731/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 175.000
65 1354/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 185.000
66 182/Pdt.P/2021/PA.Kis 15/09/2021 15.000
67 1703/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 200.000
68 178/Pdt.P/2021/PA.Kis 15/09/2021 35.000
69 1796/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 360.000
70 1727/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 106.000
71 1800/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 250.000
72 1589/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 310.000
73 185/Pdt.P/2021/PA.Kis 15/09/2021 120.000
74 1649/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
75 188/Pdt.P/2021/PA.Kis 15/09/2021 120.000
76 1689/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
77 180/Pdt.P/2021/PA.Kis 15/09/2021 310.000
78 1668/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
79 1684/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
80 1686/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
81 1697/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 175.000
82 1707/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
83 1427/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 510.000
84 1459/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 170.000
85 1705/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
86 1730/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 150.000
87 1693/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 150.000
88 1508/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 200.000
89 1711/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
90 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
91 1713/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
92 1720/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
93 1734/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 150.000
94 1735/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 150.000
95 1540/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 100.000
96 1723/Pdt.G/2021/PA.Kis 15/09/2021 175.000
97 1690/Pdt.G/2021/PA.Kis 17/09/2021 100.000
98 195/Pdt.P/2021/PA.Kis 17/09/2021 310.000
99 1756/Pdt.G/2021/PA.Kis 17/09/2021 150.000
100 1765/Pdt.G/2021/PA.Kis 17/09/2021 150.000
101 1749/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 385.000
102 196/Pdt.P/2021/PA.Kis 20/09/2021 35.000
103 197/Pdt.P/2021/PA.Kis 20/09/2021 35.000
104 198/Pdt.P/2021/PA.Kis 20/09/2021 35.000
105 1775/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 375.000
106 1761/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 11.000
107 1754/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 100.000
108 1762/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 400.000
109 1841/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 200.000
110 1842/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 500.000
111 1839/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 410.000
112 1838/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 250.000
113 1554/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 75.000
114 1550/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 100.000
115 1773/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 600.000
116 1736/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 200.000
117 1818/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 275.000
118 1836/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 350.000
119 1738/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 175.000
120 1824/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 750.000
121 1778/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 100.000
122 1751/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 385.000
123 1639/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 20.000
124 1745/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 150.000
125 1759/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 175.000
126 1743/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 175.000
127 1768/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 100.000
128 1767/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 175.000
129 1752/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 100.000
130 1828/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 350.000
131 1776/Pdt.G/2021/PA.Kis 20/09/2021 200.000
132 1641/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 457.000
133 1803/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 22.000
134 1692/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
135 990/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
136 1804/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 447.000
137 989/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
138 1186/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 560.000
139 1801/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
140 1785/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 150.000
141 991/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 175.000
142 1694/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 250.000
143 1792/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
144 1787/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 100.000
145 183/Pdt.P/2021/PA.Kis 21/09/2021 120.000
146 1672/Pdt.G/2021/PA.Kis 21/09/2021 400.000
147 1576/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 200.000
148 1481/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 175.000
149 1805/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 100.000
150 1798/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 100.000
151 1794/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 200.000
152 1726/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 100.000
153 1487/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 225.000
154 1586/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 200.000
155 1695/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 450.000
156 997/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 175.000
157 1788/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 100.000
158 1852/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 275.000
159 1551/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 285.000
160 1599/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 175.000
161 1564/Pdt.G/2021/PA.Kis 22/09/2021 350.000
162 1781/Pdt.G/2021/PA.Kis 24/09/2021 100.000
163 1825/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 447.000
164 192/Pdt.P/2021/PA.Kis 27/09/2021 120.000
165 1872/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 300.000
166 1808/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 100.000
167 1753/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 50.000
168 1813/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 130.000
169 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 300.000
170 1901/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 425.000
171 194/Pdt.P/2021/PA.Kis 27/09/2021 35.000
172 1843/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 410.000
173 190/Pdt.P/2021/PA.Kis 27/09/2021 120.000
174 193/Pdt.P/2021/PA.Kis 27/09/2021 25.000
175 1816/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 200.000
176 1739/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 200.000
177 1557/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 150.000
178 1835/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 175.000
179 1831/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 350.000
180 1817/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 300.000
181 1782/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 325.000
182 1002/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 175.000
183 1737/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 200.000
184 189/Pdt.P/2021/PA.Kis 27/09/2021 170.000
185 1811/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 400.000
186 1827/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 150.000
187 1434/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 115.000
188 1815/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 175.000
189 1819/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 350.000
190 1616/Pdt.G/2021/PA.Kis 27/09/2021 375.000
191 1715/Pdt.G/2021/PA.Kis 28/09/2021 100.000
192 1452/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 335.000
193 1863/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 397.000
194 1849/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 200.000
195 994/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 175.000
196 1699/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 175.000
197 1864/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 100.000
198 1861/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 175.000
199 1906/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 200.000
200 1040/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 75.000
201 1857/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 200.000
202 1904/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 500.000
203 1860/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 200.000
204 1855/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 175.000
205 1848/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 100.000
206 1853/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 100.000
207 1850/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 100.000
208 1714/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 100.000
209 1851/Pdt.G/2021/PA.Kis 29/09/2021 150.000
210 184/Pdt.P/2021/PA.Kis 29/09/2021 110.000
211 200/Pdt.P/2021/PA.Kis 29/09/2021 10.000
Jumlah Total Pengembalian Sisa Panjar 45.042.000
September 30, 2021 Artikel ini telah dilihat : ‘0’ kali
PA Kisaran Laksanakan Descente Perkara Harta Bersama di Desa Rahuning 2, Kec. Rahuning, Kab. Asahan
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama (PA) Kisaran melaksanakan descente perkara ...
PA Kisaran Ikuti Sosialisasi Aplikasi IKPA PTA Medan
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama (PA) Kisaran mengikuti Sosialisasi Aplikasi ...
Keluarga Besar Ibu-ibu Pengadilan Agama Kisaran Gelar Pertemuan Rutin dan Silaturahmi
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Keluarga Besar Ibu-ibu (KBI) Pengadilan Agama Kisaran ...
Pengadilan Agama Kisaran Sembelih Dua Ekor Sapi Kurban dan Bagikan Dagingnya kepada Masyarakat Sekitar
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha ...
Sidang Keliling Pengadilan Agama Kisaran Kembali Digelar di Batu Bara
Kisaran | https://www.pa-kisaran.go.id Pengadilan Agama Kisaran kembali menggelar sidang keliling ...